เอกลักษณ์ของเรา ::: Our Uniqueness :::

เอกลักษณ์ของเรา

เอกลักษณ์ที่ 1. รองรับเน็ตเวิร์คระหว่างประเทศของลูกค้าอย่างเต็มที่

❝ในปัจจุบัน ลูกค้าได้ยกระดับเป็นบริษัทระดับโลก พวกเราเองก็ไม่สามารถจะพอใจที่เป็นแค่❝บริษัทในประเทศไทย❞เท่านั้น❞

ลูกค้าที่ พวกเรา K2 Allied Component ทำธุรกิจอยู่ด้วยในทุกๆวันนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทระดับโลกที่มีทั้งบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และ ที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่น และมีการขยายฐานการผลิตไปในประเทศต่างๆ

 

ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ จะมีขั้นตอนการตัดสินใจ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในบริษัทค่อนข้างมาก ซึ่งถ้ามีขั้นตอนมาก การที่จะดำเนินงานต่างๆ ก็จะไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยโรงงานในไทยเพียงลำพัง แต่จะต้องเดินหน้าโปรเจ็ค ร่วมกันกับทางบริษัทแม่หรือ สำนักงานใหญ่ส่วนภาคพื้นไปด้วย

 

การให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ในการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจภายในบริษัท ของลูกค้าที่ต้องมีการติดต่อกันระหว่างประเทศแบบที่กล่าวมาแล้ว โดยใช้กลุ่มเครือข่ายระหว่าง ญี่ปุ่น จีน และ ไทย เป็นหลัก นั้น ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ K2

ในปัจจุบัน ลูกค้าได้ยกระดับเป็นบริษัทระดับโลก  พวกเราเองก็ไม่สามารถจะพอใจที่เป็นแค่บริษัทในประเทศไทยเท่านั้น

ตัวอย่าง:สนับสนุนการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทของลูกค้า เพื่อให้โปรเจ็คขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท A ที่เป็นลูกค้าของ K2 มีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ ที่มีโรงงานอยู่มากมาย ในประเทศอื่นๆ เช่น จีน, ไทย และ อเมริกา เป็นต้น ซึ่ง K2 ได้ทำการเสนอการออกแบบชิ้นส่วนที่มีการใช้วัสดุแบบใหม่ให้กับ บริษัท A และคำตอบของลูกค้าคือ ❝ดูน่าสนใจ และอยากจะลองใช้ดู แต่ว่าโรงงานที่ไทยไม่มี ระบบการทดสอบและประเมินผล ❞

 

ด้วยความยินยอมและรับทราบของลูกค้า ทาง K2 ได้ติดต่อไปยังฝ่ายออกแบบด้านเทคโนโลยีของบริษัทเดียวกันนี้ที่เป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น แล้วได้ร่วมมือกับบุคลากรด้านงานขาย และ ด้านเทคนิคของบริษัทแม่ของ K2 ที่ญี่ปุ่น เพื่อทำการจัดส่ง ตัวอย่างชิ้นงาน และจัดทำการประเมินร่วมกับ พนักงานทางญี่ปุ่นของบริษัทลูกค้า และผลที่ออกมาก็คือ สามารถผ่านการทดสอบ และ ผ่านประเมินผลได้

 

ซึ่งทางเราได้ดำเนินการแจ้งผลนี้ ให้กับทางลูกค้าที่โรงงานไทยได้ทราบในทันที และทำการขยายผลให้การออกแบบชิ้นส่วนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เอกลักษณ์ที่ 2 นำเสนอ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัถุดิบ

❝ลูกค้าคือ มืออาชีพทางการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วน ส่วนบริษัทเราคือ มืออาชีพทางด้านวัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป❞

พวกเราเป็นบริษัทผู้ผลิต ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เพื่อการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass production) และในขณะเดียวกัน ก็มีอีกด้านหนึ่งที่เป็น❝ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ❞ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตวัตถุดิบด้วย

 

โดยพืนฐานแล้วเราจะทำการติดต่อทำธุรกิจกับ แต่ละบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรง โดยที่ไม่ผ่านบริษัทเทรดดิ้ง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลทางเทคนิคต่างๆในหลายๆด้านโดยละเอียด จากบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ พร้อมทั้งเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมมือกันทำงานออกแบบในบางครั้งด้วย

 

ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบตามที่กล่าวมาข้างต้นก็คือ ตัวเลือกที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีในบริษัทอื่น และจากการสื่อสารกับทางลูกค้า ทำให้สามารถนำเสนอในฐานะที่เป็น❝ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบ❞ได้ว่า วัสดุประเภทใดที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ลูกค้าจะผลิตมากที่สุด

 

เครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบนั้น ครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน ไทย และ ในภูมิภาคASEAN และเรายังคงดำเนินงานด้านการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าคือ มืออาชีพทางการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วน ส่วนบริษัทเราคือ มืออาชีพทางด้านวัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป

ตัวอย่าง:นำเสนอ การลดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการขนส่งภายในบริษัทและเพิ่มเสถียรภาพของงานจัดซื้อจัดจ้าง ❝การจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ❞

บริษัท B ได้เข้ามาดำเนินกิจการในไทยได้มากกว่า 2 ปีแล้ว แต่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัท ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งทางบริษัทแม่ และ ลูกค้าของทางบริษัท B ต่างก็ต้องการที่จะ ❝เพิ่มอัตราการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ ❞แต่ว่าในการที่จะทำให้ เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศเสร็จสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องใช้เวลานาน

 

ในช่วงเวลานั้น ทาง K2 ก็ได้มีข้อเสนอ ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ บริษัทผู้ผลิตวัถตุดิบระดับโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย จนถึงตอนนี้ ลูกค้าจึงได้มีการเปลี่ยน จากระบบ❝ใช้วัตถุดิบในญี่ปุ่น ผ่านกระบวนการที่ญี่ปุ่น แล้วขนส่งมายังประเทศไทย❞มาเป็น ❝ใช้วัตถุดิบในไทย ผ่านกระบวนการที่ไทย แล้ว ส่งใช้ภายในประเทศไทย❞ซึ่งทำให้ ไม่เพียงแต่ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และ ค่าวัตถุดิบเท่านั้นที่ลดลง แต่ ยังสามารถทำให้ ลีดไทม์ (Lead time – ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง) สั้นลง และมีเสถียรภาพ มากยิ่งขึ้น