ข้อมูลของบริษัท ::: Our Company :::

ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท
K2 Allied Component.Ltd
ที่อยู่
300/55 Moo1 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Tasit, Pluakdaeng, Rayong 21140 | Thailand
หมายเลขโทรศัพท์
038-026-522-3
ปีที่ก่อตั้ง
มิถุนายน ปี ค.ศ. 2013
ทุนจดทะเบียน
25,000,000 THB

บริษัทในเครือ
Nagoya Packing Co. Ltd.(Aichi, Japan)
G.W. Enterprises Ltd  (Hong Kong)
Great Master Precision Ltd.   (Guangdong, China)
NEX Coating Ltd.  (Rayong, Thailand)