ข้อมูลของบริษัท ::: Our Company :::

ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท
K2 Allied Component.Ltd
ที่อยู่
300/55 Moo1 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Tasit, Pluakdaeng, Rayong 21140 | Thailand
หมายเลขโทรศัพท์
038-026-522-3
ปีที่ก่อตั้ง
มิถุนายน ปี ค.ศ. 2013
ทุนจดทะเบียน
25,000,000 THB
ได้รับการรับรองระบบ ISO
ISO9001ISO9001
บริษัทในเครือ
Nagoya Packing Co. Ltd.(Aichi, Japan)
G.W. Enterprises Ltd  (Hong Kong)
Great Master Precision Ltd.   (Guangdong, China)
NEX Coating Ltd.  (Rayong, Thailand)